” حالت پرتره ” آیفون

ویرایشگر تاری لنز DSLR و بوکه شبیه به آیفون 7 بعلاوه پرتره، عکاسی حرفه ای با اضافه کردن عمق میدان براحتی حتّی برای مبتدی ها
https://appsto.re/us/-hGAgb.i